Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Mở Xưởng Giặt Đồ Vải Bệnh Viện 10 Tấn Ngày

Siêu thị máy giặt công nghiệp tư vấn thiết kế mở xưởng giặt đồ vải bệnh viện 10 tấn ngày. Khi mở một xưởng giặt công nghiệp để phục vụ bệnh viện với khối lượng đồ cần giặt lớn như vậy, có một số yếu tố quan trọng bạn cần lưu ý:

Tư Vấn Lựa Chọn Thiết Bị Trong Xưởng Giặt

Chọn máy giặt công nghiệp có dung tích lớn và khả năng xử lý một lượng lớn đồ mỗi lần giặt. Máy giặt sử dụng trong xưởng giặt đồ bệnh viện là máy giặt phòng sạch (máy giặt barrier). Sử dụng máy giặt phòng sạch công suất 110kg/mẻ hoặc 60kg/mẻ với số lượng phù hợp để có khả năng xử lý lên đến 300 tấn đồ mỗi tháng.

Máy giặt cần có tính năng khử khuẩn và cung cấp nước nóng để đảm bảo vệ sinh cao nhất cho đồ của bệnh viện.

Tính toán công suất máy giặt công nghiệp

Để tính toán công suất của máy giặt công nghiệp cần sử dụng cho xưởng giặt công nghiệp phục vụ bệnh viện, bạn cần xác định một số thông tin cụ thể như sau:

Khối lượng đồ cần giặt mỗi tháng: Theo yêu cầu thiết kế mà siêu thị máy giặt công nghiệp nhận được thì khối lượng đồ cần giặt là 300 tấn đồ vải mỗi tháng tương ứng với 10 tấn đồ vải mỗi ngày.

Tần suất sử dụng máy giặt: Xác định số lượng lần giặt cần thực hiện mỗi ngày – 14 lần giặt mỗi ngày.

Thời gian giặt mỗi lần: Ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành một lô giặt, bao gồm cả thời gian giặt và thời gian cho quá trình xử lý tiền giặt và hậu giặt – dự kiến 1 tiếng mỗi mẻ

Hiệu suất máy giặt: Đây là tỷ lệ giữa khối lượng đồ giặt thực tế và khối lượng tối đa mà máy có thể xử lý trong mỗi lần giặt.

Máy giặt 2 cửa chuyên dụng giặt đồ vải bệnh viện
Máy giặt 2 cửa chuyên dụng giặt đồ vải bệnh viện

Khi đã có thông tin này, bạn có thể sử dụng công thức sau để tính toán công suất của máy giặt:

Công suất (tấn/ngày) = (Khối lượng đồ cần giặt mỗi ngày) / (Số lần giặt thực hiện mỗi ngày)

Ví dụ, nếu xưởng giặt hoạt động 30 ngày trong một tháng và cần thực hiện 14 lần giặt mỗi ngày, bạn có thể tính toán công suất như sau:

Công suất (tấn/ngày) = 300 tấn / 30 ngày = 10 tấn/ngày

Công suất mỗi lần giặt = (10 tấn/ngày) / (14 lần/ngày) = 0,714 tấn/lần giặt

Dựa trên kết quả này, bạn có thể chọn máy giặt có công suất phù hợp, đảm bảo rằng nó có khả năng xử lý được lượng đồ cần giặt trong mỗi lần và đáp ứng được nhu cầu của xưởng giặt.

Theo tính toán: xưởng giặt đồ vải bệnh viện sử dụng 6 máy giặt công nghiệp phòng sạch (máy giặt barrier) công suất 110 kg mỗi mẻ và 02 máy giặt công nghiệp phòng sạch (máy giặt barrier) công suất 60 kg mỗi mẻ.

Tính toán công suất máy sấy công nghiệp

Để tính toán công suất máy sấy công nghiệp trong xưởng giặt cần thiết dựa trên công suất của máy giặt, bạn có thể sử dụng một tỷ lệ chung dựa trên trọng lượng khô của đồ sau khi giặt.

Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại đồ và điều kiện cụ thể. Một tỷ lệ phổ biến là sử dụng tỷ lệ 1:1, nghĩa là trọng lượng của đồ sau khi giặt sẽ bằng trọng lượng của đồ trước khi giặt. Tuy nhiên, trong trường hợp của xưởng giặt bệnh viện, có thể cần một tỷ lệ lớn hơn để đảm bảo đồ được làm khô hoàn toàn và vệ sinh.

Với tỷ lệ này, công suất máy sấy công nghiệp cần thiết sẽ tương đương với công suất máy giặt công nghiệp:

Công suất máy sấy công nghiệp = Công suất máy giặt công nghiệp

Máy sấy chuyên dụng sấy đồ vải bệnh viện
Máy sấy chuyên dụng sấy đồ vải bệnh viện

Ví dụ, nếu công suất máy giặt của bạn là 0.7 tấn/lần giặt, thì công suất máy sấy cần thiết cũng là 0.7 tấn/lần sấy.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn đảm bảo rằng đồ được làm khô hoàn toàn và vệ sinh, bạn có thể tăng tỷ lệ này lên. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tỷ lệ 1:1.2, nghĩa là công suất máy sấy cần là 1.3 lần công suất của máy giặt.

Do đó, nếu công suất máy giặt là 0.7 tấn/lần giặt, công suất máy sấy cần là:

Công suất máy sấy = 0.7 tấn/lần giặt * 1.3 = 0.91 tấn/lần sấy

Theo tính toán: xưởng giặt đồ vải bệnh viện sử dụng 06 máy sấy công nghiệp công suất 125 kg mỗi mẻ và 02 máy sấy công nghiệp công suất 100 kg mỗi mẻ.

Tính toán công suất máy là công nghiệp

Để tính toán công suất của máy là công nghiệp (máy làm phẳng công nghiệp) cần thiết dựa trên công suất của máy giặt, ta cũng cần xác định tỷ lệ giữa trọng lượng đồ sau khi giặt và trọng lượng đồ khi đã được làm phẳng hoàn toàn.

Tỷ lệ này thường khác biệt tùy thuộc vào loại đồ, loại vải, và điều kiện làm việc của máy làm phẳng. Tuy nhiên, một tỷ lệ phổ biến được sử dụng là tỷ lệ 1:1, tức là trọng lượng của đồ sau khi giặt sẽ bằng trọng lượng của đồ khi đã được làm phẳng hoàn toàn.

Với tỷ lệ này, công suất máy là công nghiệp cần thiết sẽ tương đương với công suất của máy giặt:

Công suất máy là công nghiệp = Công suất máy giặt

Hệ thống nạp,, là, gấp đồ vải bệnh viện
Hệ thống nạp,, là, gấp đồ vải bệnh viện

Ví dụ, nếu công suất của máy giặt của bạn là 0.7 tấn/lần giặt, thì công suất của máy là công nghiệp cần thiết cũng sẽ là 0.7 tấn/giờ

Tuy nhiên, để đảm bảo đồ được làm phẳng hoàn toàn và không nhăn, bạn có thể tăng tỷ lệ này lên. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tỷ lệ 1:1.2, tức là công suất của máy là phẳng cần thiết là 1.2 lần công suất của máy giặt công nghiệp.

Do đó, nếu công suất của máy giặt là 0.7 tấn/lần giặt, công suất của máy là công nghiệp cần thiết sẽ là:

Công suất máy là công nghiệp = 0.7 tấn/lần giặt * 1.2 = 0.84 tấn/giờ làm phẳng

Theo tính toán: Xưởng giặt đồ vải bệnh viện sử dụng máy là công nghiệp 04 lô, đường kính lô 800mm. Máy là phẳng công nghiệp kết hợp với máy nạp đồ tốc độ cao, máy gấp tốc độ cao và máy xếp chồng.

Thiết Kế Mặt Bằng Xưởng Giặt Đồ Vải Bệnh Viện 10 Tấn Ngày

Thiết kế mặt bằng xưởng giặt đồ bệnh viện 10 tấn ngày
Thiết kế mặt bằng xưởng giặt đồ bệnh viện 10 tấn ngày
 1. Xưởng thiết kế có 2 cửa vào ra riêng biệt, cửa vào đồ bẩn riêng và cửa ra đồ sạch riêng, tránh lây nhiễm chéo
 2. Khu vực bẩn và khu vực sạch được ngăn cách riêng biệt bằng vách ngăn
 3. Sử dụng máy giặt chuyên dụng – máy giặt phòng sạch – máy giặt barrier – máy giặt có cửa nạp đồ và cửa dỡ đồ khác nhau
 4. Khu vực sạch bao gồm khu sấy, khu là nạp gấp, khu kho
 5. Khu văn phòng chịu trách nhiệm kiểm kê số lượng, tình trạng đồ vải, nhập và xuất đồ vải
 6. Quy trình giặt 1 chiều, tránh lây nhiễm chéo

Phương pháp giặt:

Phương pháp giặt là một phần quan trọng trong quy trình giặt đồ trong xưởng giặt công nghiệp phục vụ bệnh viện. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi áp dụng phương pháp giặt:

Sử dụng hóa chất an toàn và phê duyệt cho giặt đồ bệnh viện:

Chọn các loại hóa chất giặt được chứng nhận và phê duyệt cho việc giặt đồ y tế.
Hóa chất này cần đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng, cũng như không gây hại cho quần áo hay gây kích ứng cho người sử dụng.

Xem thêm: Hóa chất giặt chuyên dụng cho bệnh viện

Áp dụng các phương pháp giặt hiệu quả:

Xác định các yếu tố như loại vải, mức độ bẩn, và cấu trúc của đồ giặt để áp dụng phương pháp giặt phù hợp.

Cân nhắc sử dụng giặt ở nhiệt độ cao để tiêu diệt vi khuẩn và loại bỏ bẩn.

Sử dụng chất khử trùng hoặc chất tẩy trắng mạnh mẽ để đảm bảo vệ sinh tối đa.

Thực hiện quá trình giặt đúng cách:

Phân loại quần áo dựa trên loại vải, màu sắc, và mức độ bẩn trước khi đưa vào máy giặt.

Đảm bảo sử dụng lượng nước và hóa chất phù hợp với khối lượng và loại vải của đồ giặt.

Tuân thủ các quy trình giặt đúng cách, bao gồm cả quy trình tiền giặt, giặt chính, và quá trình xử lý sau giặt.

Kiểm soát chất lượng:

Thực hiện kiểm tra chất lượng sau mỗi lần giặt để đảm bảo rằng đồ đã được giặt sạch và không hại cho bệnh nhân.

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn trong quá trình giặt.

Quy trình giặt:

Quy trình giặt đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh và chất lượng của đồ giặt, đặc biệt là đối với quần áo y tế trong xưởng giặt công nghiệp phục vụ bệnh viện. Dưới đây là một mô tả chi tiết về các bước trong quy trình giặt:

Phân loại đồ giặt:

Trước khi bắt đầu quá trình giặt, đồ giặt cần được phân loại dựa trên loại vải, màu sắc, và mức độ bẩn.

Phân loại đồ giúp đảm bảo rằng các loại vải khác nhau sẽ được giặt ở cùng một điều kiện lý tưởng và giúp tránh việc màu sắc phai mờ hoặc sự bất thường khác.

Chuẩn bị và xử lý tiền giặt:

Trước khi đưa vào máy giặt, đồ giặt có thể được xử lý bằng cách thấm nước hoặc xử lý bẩn nhẹ để loại bỏ các vết bẩn lớn.

Các bước tiền giặt như làm ướt hoặc xử lý bẩn giúp làm mềm vải và làm dễ dàng hơn cho quá trình giặt chính.

Máy giặt hai cửa Cleantech chuyên dụng giặt đồ vải bệnh viện
Máy giặt hai cửa Cleantech chuyên dụng giặt đồ vải bệnh viện

Giặt chính:

Sau khi đã phân loại và chuẩn bị, đồ giặt được đưa vào máy giặt.

Sử dụng lượng nước và hóa chất phù hợp dựa trên loại vải và mức độ bẩn của đồ giặt.

Chọn chế độ giặt phù hợp như giặt nhẹ, giặt bình thường, hoặc giặt mạnh tùy thuộc vào đặc tính của đồ giặt.

Xử lý sau giặt:

Sau khi quá trình giặt kết thúc, đồ giặt được di chuyển đến quá trình xử lý sau giặt.

Đồ giặt có thể được xử lý bằng chất khử trùng hoặc chất tẩy trắng để đảm bảo vệ sinh và loại bỏ vi khuẩn.

Quá trình này cũng có thể bao gồm xử lý vết bẩn cứng đầu hoặc vết ố trên quần áo.

Kiểm tra chất lượng:

Sau khi hoàn thành quá trình giặt và xử lý, mẫu đồ giặt có thể được kiểm tra chất lượng.

Nhân viên có thể kiểm tra xem đồ giặt đã được giặt sạch, không còn vết bẩn, và không bị hỏng hóc.

Bảo quản và giao nhận:

Cuối cùng, đồ giặt được bảo quản trong các bao hoặc thùng đựng sạch sẽ để chờ giao nhận.

Đảm bảo rằng đồ giặt được bảo quản trong điều kiện khô ráo và sạch sẽ để tránh việc bị ô nhiễm sau khi giặt.

Bằng cách tuân thủ quy trình giặt đúng cách, xưởng giặt có thể đảm bảo rằng đồ y tế được giặt sạch, vệ sinh và an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Quy trình giặt đồ vải bệnh viện
Quy trình giặt đồ vải bệnh viện

Kiểm soát chất lượng:

Kiểm soát chất lượng trong quy trình giặt đồ y tế trong xưởng giặt công nghiệp phục vụ bệnh viện là một phần cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng đồ giặt đạt được tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn. Dưới đây là một số phần cụ thể cần xem xét để kiểm soát chất lượng:

Kiểm tra trước khi giặt:

Trước khi bắt đầu quá trình giặt, nhân viên cần kiểm tra đồ giặt để xác định mức độ bẩn và các vết ố.

Nếu phát hiện vết bẩn nặng hoặc hỏng hóc trên quần áo, chúng cần được xử lý trước khi đưa vào máy giặt để đảm bảo quá trình giặt hiệu quả.

Kiểm soát quá trình giặt:

Trong suốt quá trình giặt, cần kiểm soát các yếu tố như nhiệt độ, thời gian giặt, lượng nước và hóa chất sử dụng.

Đảm bảo rằng máy giặt hoạt động ổn định và tuân thủ các thiết lập được đặt ra để đảm bảo quần áo được giặt sạch và vệ sinh.

Kiểm tra sau khi giặt:

Sau khi quá trình giặt kết thúc, mẫu đồ giặt được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng đã được giặt sạch và không còn bất kỳ vết bẩn nào.

Cần kiểm tra từng mẫu đồ giặt để phát hiện và xử lý các vấn đề như bẩn vẫn còn hoặc hỏng hóc.

Kiểm soát vệ sinh:

Đảm bảo rằng quy trình giặt được thực hiện trong môi trường sạch sẽ và tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Các máy giặt cần được vệ sinh định kỳ để loại bỏ bất kỳ mảnh vải, bụi bẩn hoặc chất cặn nào có thể ảnh hưởng đến chất lượng của quần áo sau khi giặt.

Kiểm soát quy trình:

Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đầy đủ về các quy trình và quy định liên quan đến việc giặt đồ y tế.

Thực hiện việc đánh giá và cải thiện quy trình giặt định kỳ để tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

Bằng cách thực hiện kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng từ đầu đến cuối trong quy trình giặt, xưởng giặt có thể đảm bảo rằng đồ y tế được giặt sạch, vệ sinh và an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.

Kiểm soát chất lượng đồ vải sau khi giặt
Kiểm soát chất lượng đồ vải sau khi giặt

Bảo trì thiết bị:

Bảo trì thiết bị là một phần quan trọng trong việc duy trì hoạt động hiệu quả của xưởng giặt công nghiệp phục vụ bệnh viện. Dưới đây là một số chi tiết cần lưu ý khi thực hiện bảo trì thiết bị:

 1. Lên lịch bảo dưỡng định kỳ:
  • Thiết lập lịch trình bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị giặt, máy sấy và các thiết bị khác trong xưởng giặt.
  • Lịch trình bảo dưỡng thường bao gồm các hoạt động như kiểm tra hệ thống điện, vệ sinh thiết bị, và thay thế các linh kiện cũ hoặc hỏng hóc.
 2. Kiểm tra định kỳ:
  • Thực hiện các kiểm tra định kỳ trên các thiết bị để phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn và ngăn chặn sự cố xảy ra.
  • Kiểm tra các bộ phận chính như động cơ, hệ thống điều khiển, cảm biến và van để đảm bảo hoạt động ổn định.
 3. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ:
  • Thực hiện các hoạt động bảo dưỡng như vệ sinh, bôi trơn, và thay thế linh kiện theo lịch trình đã được xác định.
  • Bảo dưỡng định kỳ giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị và giảm nguy cơ hỏng hóc đột ngột.
 4. Thay thế linh kiện cũ:
  • Thực hiện thay thế các linh kiện cũ, hỏng hóc hoặc hao mòn bằng các linh kiện mới và chính hãng.
  • Đảm bảo rằng các linh kiện được sử dụng đều tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của nhà sản xuất.
 5. Đào tạo nhân viên:
  • Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đầy đủ về cách thực hiện bảo trì và bảo dưỡng cho các thiết bị.
  • Cung cấp hướng dẫn về việc nhận biết các vấn đề tiềm ẩn và cách xử lý chúng.
 6. Ghi chép và theo dõi:
  • Ghi chép chi tiết về các hoạt động bảo dưỡng và bảo trì được thực hiện trên từng thiết bị.
  • Theo dõi các chỉ số hoạt động và hiệu suất của thiết bị để đưa ra quyết định về việc bảo trì hoặc thay thế.

Bằng cách thực hiện bảo trì thiết bị định kỳ và đúng cách, xưởng giặt có thể đảm bảo rằng các thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả, giúp đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình giặt đồ y tế.

Kiểm tra bảo trì máy giặt công nghiệp cho bệnh viện
Kiểm tra bảo trì máy giặt công nghiệp cho bệnh viện

Tuân thủ quy định về môi trường:

Sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm và xử lý chất thải sinh ra từ quá trình giặt một cách an toàn và theo quy định của cơ quan chức năng.

Với khối lượng đồ cần giặt lớn như vậy, việc có quy trình và thiết bị phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo vệ sinh cho các đồ của bệnh viện.

Tuân thủ quy định về môi trường trong xưởng giặt công nghiệp phục vụ bệnh viện là một phần quan trọng để đảm bảo rằng các hoạt động giặt đồ diễn ra một cách bền vững và không gây hại cho môi trường. Dưới đây là một số chi tiết cụ thể cần xem xét khi thực hiện tuân thủ quy định về môi trường:

Quản lý và xử lý chất thải:

Phải tuân thủ các quy định về loại bỏ chất thải y tế và hóa chất theo đúng quy trình đã được quy định.

Đảm bảo rằng các loại chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và vận chuyển theo quy định của cơ quan chức năng.

Xử lý nước thải xưởng giặt
Xử lý nước thải xưởng giặt

Tiết kiệm nước và năng lượng:

Áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước trong quá trình giặt và làm khô như sử dụng công nghệ tiên tiến, tái sử dụng nước, và sử dụng máy móc hiệu quả về năng lượng.

Xem xét việc sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

Sử dụng hóa chất an toàn và thân thiện với môi trường:

Lựa chọn các loại hóa chất giặt và làm sạch được chứng nhận là thân thiện với môi trường và không gây hại cho sức khỏe con người.

Đảm bảo rằng việc sử dụng hóa chất được thực hiện đúng cách và theo liều lượng được quy định để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Quản lý không gian làm việc:

Bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ cho không gian làm việc và các thiết bị để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và sạch sẽ.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm như giảm thiểu tiếng ồn và khí thải từ máy móc.

Đào tạo nhân viên về bảo vệ môi trường:

Cung cấp đào tạo cho nhân viên về các quy định và biện pháp bảo vệ môi trường.

Khuyến khích ý thức và hành vi bảo vệ môi trường trong tất cả các hoạt động trong xưởng giặt đồ vải bệnh viện.

Bằng cách tuân thủ quy định về môi trường, xưởng giặt có thể giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh, đảm bảo hoạt động giặt đồ diễn ra một cách bền vững và an toàn.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã xem xét quy trình và yếu tố quan trọng khi tư vấn mở xưởng giặt đồ vải bệnh viện với quy mô sản xuất 10 tấn/ngày. Từ việc phân tích nhu cầu thị trường, đặc điểm của ngành công nghiệp giặt là, cho đến việc lập kế hoạch vận hành và quản lý nguồn nhân lực, chúng ta đã thấy rằng mở xưởng giặt đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết.

Để thành công trong việc này, các nhà đầu tư cần chú ý đến việc áp dụng các công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh và chất lượng của quá trình giặt. Ngoài ra, việc xây dựng mối quan hệ đối tác đáng tin cậy với các bệnh viện cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo lượng công việc ổn định và thu nhập đều đặn.

Tóm lại, mở xưởng giặt đồ vải cho bệnh viện với quy mô 10 tấn/ngày là một cơ hội kinh doanh tiềm năng, nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và quản lý chặt chẽ. Với sự kỹ lưỡng và sự cam kết, dịch vụ này có thể đem lại lợi ích không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng trong việc duy trì môi trường sống sạch sẽ và sức khỏe của cộng đồng.

Liên hệ:

SIÊU THỊ MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP

Hotline: 0904 566 536

Web: Sieuthimaygiatcongnghiep.com

Email: Sieuthimaygiatcongnghiep@gmail.com

Bài viết tương tự:

Thách Thức Và Cơ Hội Trong Ngành Công Nghiệp Máy Giặt Tự Động
Phòng Sạch Cần Có Những Thiết Bị Gì?
Lịch Sử Hình Thành Và Ứng Dụng Của Phòng Sạch
Cầu Là Hơi Công Nghiệp - Bí Quyết Là Ủi Siêu Nhanh Cho Tiệm Giặt
Làm Sạch Đồ Bảo Hộ Lao Động Cần Những Thiết Bị Gì ?
Mua Máy Giặt Công Nghiệp Cho Khách Sạn-Chi Tiết Nhỏ Tăng Hiệu Quả Cao
Mở Tiệm Giặt Chăn Dễ Dàng - Lợi Nhuận Cao
Thầu Cung Cấp Lắp Đặt Máy Giặt, Máy Sấy Công Nghiệp Cho Bệnh Viện
Lắp Đặt Máy Rửa Khay Công Nghiệp Cho Nhà Máy Tại Vĩnh Phúc
9 Lưu Ý Quan Trọng Khi Chọn Mua Máy Rửa Bát Công Nghiệp
Tư Vấn Cung Cấp Lắp Đặt Máy Giặt Sấy Giầy Cho Nhà Máy Tại Bắc Ninh
5 Sai Lầm Thường Gặp Khi Chọn Mua Máy Giặt Công Nghiệp Cho Tiệm Giặt Là
5 XU HƯỚNG SẼ ĐỊNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIẶT LÀ TỰ ĐỘNG
THIẾT BỊ RỬA KHAY CHO NHÀ MÁY 2000 CÔNG NHÂN
MỞ TIỆM GIẶT ỦI TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?
Tư Vấn Lựa Chọn Máy Giặt Sấy Công Nghiệp Cho Khách Sạn 25 Phòng Ở Hà Giang
THIẾT BỊ CHO XƯỞNG GIẶT 5 TẤN NGÀY
THIẾT BỊ GIẶT NHUỘM TONGXIN - GIẢI PHÁP HOÀN HẢO CHO CÔNG TY MAY MẶC
GIẢI PHÁP THIẾT BỊ GIẶT GĂNG TAY VẢI CHO NHÀ MÁY
MÁY RỬA KHAY BÁT DAVOSA - GIẢI PHÁP LÀM SẠCH CHUYÊN NGHIỆP
THIẾT BỊ GIẶT LÀM MỀM VẢI CUỘN CHO GIA CÔNG MAY MĂC
Khi Nào Các Công Ty Chế Biến Thực Phẩm Cần Đầu Tư Thiết Bị Khử Trùng Và Tiệt Trùng
Các Ngành Công Nghiệp Cần Thiết Bị Khử Trùng Và Tiệt Trùng
Tại Sao Thiết Bị Khử Trùng Trong Ngành Thực Phẩm Là Vô Cùng Quan Trọng
BÍ QUYẾT ĐỂ KHÁCH HÀNG LUÔN QUAY LẠI CỬA HÀNG GIẶT LÀ CỦA BẠN?
GIẶT ĐỒ VẢI KHÁCH SẠN CẦN LƯU Ý GÌ
2024: THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ MỞ TIỆM GIẶT LÀ
CÁCH CHỌN MÁY GIẶT CHO KHÁCH SẠN
VÌ SAO NÊN MỞ TIỆM GIẶT LÀ TRONG NĂM 2024?
DANH MỤC VÀ GIÁ BÁN CÁC THIẾT BỊ TRONG TIỆM GIẶT LÀ 2024
GIẢI PHÁP THIẾT BỊ TIỆT TRÙNG VÀ KHỬ TRÙNG TRONG NGÀNH THỰC PHẨM
THAM GIA CHUỖI HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ 5S - HỆ THỐNG GIẶT LÀ CAO CẤP
Giải Pháp Máy Giặt Công Nghiệp Cho Khách Sạn 40 Phòng Hiệu Quả
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ MỞ XƯỞNG GIẶT CÔNG NGHIỆP
Máy Giặt Công Nghiệp TLJ 30kg - Giải Pháp Lý Tưởng Cho Khách Sạn
LỢI ÍCH KHI NHÀ MÁY SỬ DỤNG MÁY RỬA KHAY CÔNG NGHIỆP
Máy giặt và máy sấy dùng để giặt chăn giá rẻ
Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Giặt Sấy Là Nạp Công Nghiệp LH 0936040569
ỨNG DỤNG CỦA NỒI HƠI TRONG XƯỞNG GIẶT CÔNG NGHIỆP
NỒI HƠI HAY LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ
Nồi Hơi Điện Cho Công Ty May Xuất Khẩu
Hệ Thống Thiết Bị Giặt Là Công Nghiệp TLJ Laundry Chất Lượng Cao
SỰ HỮU ÍCH CỦA MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP CHO KHU NGHỈ DƯỠNG NGẮN NGÀY
TÌM HIỂU VỀ LĨNH VỰC GIẶT MAY MẶC
KỸ THUẬT LÀM PHAI MÀU BẰNG OZONE CHO VẢI DENIM
XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÒNG GIẶT LÀ TRONG KHÁCH SẠN
QUY TRÌNH GIẶT PHUN CÁT TRÊN QUẦN ÁO DENIM
QUY TRÌNH GIẶT NHUỘM | HÓA CHẤT DÙNG TRONG GIẶT NHUỘM
TƯ VẤN BÁO GIÁ HỆ THỐNG GIẶT LÀ KHÁCH SẠN 70 ĐẾN 100 PHÒNG TẠI ĐÀ LẠT
GIẶT ĐÁ LÀ GÌ VÀ QUY TRÌNH GIẶT ĐÁ CHO VẢI DENIM
0/5 (0 Reviews)