Hình thức thanh toán

THANH TOÁN TỐI ĐA ĐƯỢC CHIA LÀM 3 ĐỢT

– Đợt 1: Bên A (Bên mua) tạm ứng trước 50% tổng giá trị Hợp đồng sau khi hai Bên ký Hợp đồng kinh tế;

– Đợt 2: Bên A thanh toán 40% tổng giá trị Hợp đồng sau khi nhận được thông báo giao hàng của Bên B (Bên bán). Bên B sẽ chuyển hàng sau khi nhận được tiền thanh toán đợt 2;

– Đợt 3: Bên A thanh toán 10% tổng giá trị Hợp đồng trong vòng không quá 07 ngày kể từ ngày hai bên ký Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua tài khoản Ngân hàng.

Đơn vị thụ hưởng : CÔNG TY CỔ PHẦN THE ONE VIỆT NAM

Số tài khoản         : 0200 4112 4688

Mở tại         : Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội