Giao hàng và lắp đặt

Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
– Phương thức: Trên phương tiện vận chuyển của Bên B (Bên bán)

Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;
– Thiết bị được giao trong vòng không quá 07 ngày làm việc đối với hàng có sẵn hoặc 60 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ Lễ, Tết) đối với hàng phải nhập khẩu kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng và Bên B nhận đủ tiền thanh toán Đợt 1 đúng theo mục 2.2 Điều II của Hợp đồng, đồng thời Bên A hoàn tất mặt bằng đảm bảo kỹ thuật theo bản vẽ thiết kế/ hướng dẫn của Bên B

– Thiết bị được Bên B hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện cho Bên A trong vòng không quá 07 ngày kể từ ngày bàn giao thiết bị

Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.
– Giao hàng và lắp đặt toàn quốc