Lắp đặt máy giặt sấy tại Hà Nam cho công ty TNHH MNS Meat Hà Nam - Masan

Cung Cấp Máy Giặt Sấy Công Nghiệp Tại Hà Nam Cho Công Ty TNHH Meat Hà Nam- Masan

Siêu thị máy giặt công nghiệp là đơn vị lắp đặt máy giặt sấy tại Hà Nam cho công ty TNHH MNS Meat Hà Nam – Masan. Lắp đặt máy giặt vắt công nghiệp 50kg, máy sấy công nghiệp 50kg, máy giặt giày công nghiệp 35kg, máy sấy giày công nghiệp 42 đôi, máy là lô 1 con lăn khổ 2m, máy cầu là đa… Xem thêm »