Nghiệm thu thiết bị giặt sấy cho trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Cung Cấp Thiết Bị Phòng Giặt Tại Hà Nam Cho Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Binh Kim Bảng

Siêu thị máy giặt công nghiệp chúng tôi đã cung cấp máy móc thiết bị cho phòng giặt của trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng Hà Nam. Nhận được sự tin tưởng từ phía trung tâm chúng tôi đã lắp đặt hệ thống thiết bị cho phòng giặt gồm máy giặt công nghiệp 40kg, máy sấy công nghiệp 35kg, các thiết bị phụ… Xem thêm »

Lắp đặt máy giặt sấy tại Hà Nam cho công ty TNHH MNS Meat Hà Nam - Masan

Cung Cấp Máy Giặt Sấy Công Nghiệp Tại Hà Nam Cho Công Ty TNHH Meat Hà Nam- Masan

Siêu thị máy giặt công nghiệp là đơn vị lắp đặt máy giặt sấy tại Hà Nam cho công ty TNHH MNS Meat Hà Nam – Masan. Lắp đặt máy giặt vắt công nghiệp 50kg, máy sấy công nghiệp 50kg, máy giặt giày công nghiệp 35kg, máy sấy giày công nghiệp 42 đôi, máy là lô 1 con lăn khổ 2m, máy cầu là đa… Xem thêm »