Đang Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng của Công ty, Siêu thị máy giặt công nghiệp đang tuyển nhân viên hành chính nhân sự làm việc tại Hà Nội. Nhân viên hành chính nhân sự là người cộng tác và hỗ trợ đắc lực đằng sau các bộ phận khác trong công ty. Trách nhiệm chính của nhân viên hành chính nhân sự là tập trung hỗ trợ quản lý nhân sự hoàn thành tốt các công việc liên quan đến nhân sự trong Công ty, gây dựng và phát triển văn hóa làm việc trong Công ty.

Tham khảo thêm công việc đang tuyển dụng khác

Tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị giặt là Công nghiệp

Tuyển nhân viên Seo Marketing Digital

Tuyển trưởng phó phòng Xuất Nhập Khẩu

Tuyển nhân viên Xuất nhập khẩu

Xem nhanh

1. Hành Chính Nhân Sự Là Gì ?

tuyen dung nhan vien hanh chinh nhan su
Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Nội
 • Hành chính nhân sự là một vị trí quan trọng trong việc duy trì và phát triển các hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp. Siêu thị máy giặt công nghiệp đang tuyển nhân viên hành chính nhân sự làm việc tại Hà Nội
 • Hành chính nhân sự là vị trí đảm nhiệm chức năng của sự tổ hợp hai nhiệm vụ giữa “Hành chính” và “Nhân sự”, nghĩa là sẽ làm việc và chịu trách nhiệm với các công việc liên quan tới thủ tục hành chính nói chung của công ty và thực hiện tổ chức các công tác văn thư để lưu trữ thông tin của nhân viên.
 • Công việc chính của nhân viên hành chính nhân sự bao gồm việc quản lý và giám sát các sự kiện, các kế hoạch nội bộ công ty như hoạt động du lịch cho nhân viên, lên kế hoạch cho tổ hợp nhiều hoạt động và thực hiện kê khai, giám sát quá trình làm việc của nhân viên từ đó hoàn thiện bảng tiền lương và thực hiện thanh toán lương cho nhân viên ở các bộ phận khác nhau.

2. Quy Trình Làm Việc Của Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Quy Trình Làm Việc Của Phòng Hành Chính Nhân Sự
Quy Trình Làm Việc Của Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
 • Thông thường nhân viên hành chính nhân sự sẽ làm việc theo một quy trình nhất định và theo các đầu mục công việc cụ thể như dưới đây:
 • Thực hiện hoạt động sắp xếp, quản lý hoạt động làm việc cho các nhân viên trong văn phòng.
 • Thực hiện lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo để nuôi dưỡng nguồn nhân lực mạnh cho tổ chức.
 • Thực hiện giám sát, biên soạn và lưu trữ giấy tờ cho công ty.
 • Tìm hiểu các vấn đề của nhân viên liên quan tới tiến độ làm việc và lý do khi thực hiện các hoạt động kém hiệu quả để kịp thời có kế hoạch khích lệ phù hợp.

3. Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Công Việc Của Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Công Việc Của Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

3.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng

 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng.
 • Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.
 • Gửi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động cho các ứng viên đã trúng tuyển.
 • Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình Trưởng phòng.
 • Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty.

3.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng

 • Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng lao động định kỳ trình Trưởng phòng.
 • Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo trình Trưởng phòng.

3.3. Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty

 • Tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng kế toán kiểm tra.
 • Theo dõi và cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động.
 • Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của Công ty trình Trưởng phòng xem xét.
 • Hỗ trợ với Trưởng phòng lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

3.4. Tham gia xây dựng và giám sát hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các đơn vị đúng quy định

 • Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc. Hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá đúng kế hoạch.
 • Kiểm tra và yêu cầu các bộ phận hoàn thiện các mẫu biểu, tài liệu (nếu cần thiết).
 • Tổng hợp kết quả đánh giá toàn Công ty trình Trưởng phòng.

3.5. Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty

 • Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.
 • Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/ hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

3.6. Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ…và theo dõi, giám sát thực hiện.

 • Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động. Theo dõi, giám sát việc cấp phát, sử dụng trang thiết bị.
 • Phối hợp xây dựng các quy định, chương trình hành động về an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và giám sát các phòng Ban thực hiện.
 • Kiểm tra định kỳ và lập báo cáo hàng tuần về tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; đề xuất phương án khắc phục trình cấp trên phê duyệt.

3.7. Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty

 • Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Trưởng phòng xem xét để báo cáo Giám Đốc.
 • Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định

3.8. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu

 • Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.
 • Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án, các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công.
 • Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

3.9. Các hoạt động phối hợp

 • Đối nội: Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.
 • Đối ngoại: Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

3.10. Các công việc nội chính, hành chính của phòng

 • Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty
 • Quan hệ đoàn kết nội bộ.
 • Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.
 • Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

3.11. Báo cáo công việc

 • Theo quy định định kỳ, hoặc đột xuất một cách kịp thời đầy đủ và chính xác công việc được giao.

3.12. Quyền hạn

 • Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin đến ban Giám đốc và CBCNV theo yêu cầu.
 • Yêu cầu CBCNV thực hiện đúng quy định về việc chấm công đầu giờ làm việc hay báo cáo công việc theo quy định khi đi công tác.
 • Đề xuất các ý kiếm nhằm cải tiến công việc trong Công ty.
 • Tham gia vào các dự án của phòng nhân sự (chẳng hạn như hỗ trợ tổ chức sự kiện ngày hội việc làm, sinh nhật Công ty, nghỉ mát Công ty).

4. Phẩm Chất Của Một Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Giỏi

THE ONE VIET NAM
Phẩm Chất Của Một Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Giỏi
 • Một nhân viên hành chính nhân sự xuất sắc là người có nền tảng kiến thức và sở hữu các kỹ năng mềm, kỹ năng hành chính văn phòng. Bên cạnh đó, bản thân mỗi ứng viên cũng cần có các phẩm chất để phù hợp với lĩnh vực. Một số phẩm chất quan trọng nhất với nhân viên hành chính nhân sự là:
 • Khéo léo trong xây dựng mối quan hệ: Nghề nhân sự là làm việc giữa người với người, vừa cần có sự tương tác và giao tiếp tốt lại vừa cần sự nhạy cảm và tinh tế, tâm lý để đoán biết đối phương và điều chỉnh hành vi, cách trao đổi, hợp tác ăn ý nhất. Nhân viên hành chính nhân sự biết cách xây dựng và duy trì mối quan hệ sẽ làm việc hiệu quả và phát triển sự nghiệp lâu dài.
 • Kiên nhẫn, biết lắng nghe: Nhân viên hành chính nhân sự hỗ trợ Trưởng phòng hành chính nhân sự để quản lý vấn đề hành chính – nhân sự – tuyển dụng trong doanh nghiệp, cung cấp một môi trường làm việc tốt và xây dựng văn hóa công ty. Sự kiên nhẫn cũng như khả năng lắng nghe tích cực giúp bạn trao đổi tốt hơn, được sếp và đồng nghiệp, các nhân viên công ty tin tưởng hơn.
 • Kỷ luật và công bằng: Trong nhiều trường hợp, nhân viên hành chính nhân sự sẽ giải đáp thắc mắc cho nhân viên và giúp họ phân xử khi có xung đột, bất đồng. Do vậy, trước hết bản thân bạn phải là người có kỷ luật, sau đó là có khả năng giữ lập trường trung lập, xử lý công bằng.
 • Chăm chỉ, chịu được áp lực: Nhân viên hành chính nhân sự làm công việc văn phòng nhưng họ không hề nhàn nhã như nhiều người vẫn tưởng. Sự chăm chỉ, cẩn thận và biết sắp xếp công việc, chịu được áp lực là phẩm chất quan trọng giúp bạn hoàn thành tốt công việc.

5. Quyền Lợi Được Hưởng Của Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lộ Trình Thăng Tiến Ngành Nhân Sự
Lộ Trình Thăng Tiến Ngành Nhân Sự
 • Lương cứng + thưởng theo quy định của công ty.
 • Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
 • Cơ chế đánh giá năng lực của nhân viên chuẩn xác, tạo điều kiện thăng tiến ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty (Trưởng – phó phòng HCNS).
 • Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động, đóng bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.
 • Chế độ đào tạo, chế độ phúc lợi cho người lao động và gia đình (hiếu hỉ, ốm đau, điều kiện gia đình khó khăn, thành tích học tập của con cái)
 • Hỗ trợ tiền ăn trưa và công tác phí.

6. Yêu Cầu Đối Với Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ĐH (chính quy).
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí hành chính nhân sự.
 • Nhiệt tình, năng động, trung thực & thẳng thắn.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc sáng tạo chịu được áp lực trong công việc
 • Có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình với công việc

7. Số Lượng Đang Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Nội

 • Số lượng tuyển dụng: 02 vị trí.
 • Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (từ 6 tới 10 triệu)
 • Thời gian làm việc thứ 2 tới sáng thứ 7 tuần (nghỉ chiều thứ 7) và nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

8. Hồ Sơ Tuyển Dụng Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tại Hà Nội

 • Đơn xin việc.
 • Sơ yếu lý lịch và CV (Mô tả) về bản thân.
 • Ảnh cá nhân, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

Ưu tiên đối với các hồ sơ nộp sớm, chấp nhận hồ sơ phô tô và không hoàn lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng công ty: Lô A2, Đường CN6, Khu Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hoặc nộp hồ sơ qua Email: tuyendung@theonejsc.com

Liên hệ trực tiếp: 0902. 285. 358 (Ms Minh) hoặc 0904 786. 383 (Mr. Tân)

0/5 (0 Reviews)