Hệ Thống Giặt Là 5S tại Thanh Hoá

HỆ THỐNG CHUỖI GIẶT LÀ 5S TẠI THANH HOÁ

Tiếp nối thành công của tiệm giặt là 5S Bảo Toàn cơ sở 1 tại số 222 Quang Trung,  Siêu thị máy giặt công nghiệp setup thêm cơ số 2 của tiệm giặt là 5S Bảo Toàn – thuộc chuỗi hệ thống giặt là 5S Thanh Hoá  tại Thị xã Nghĩ Sơn, Thanh Hoá trực thuộc Hệ thống giặt là 5S.  Cùng tham khảo bài… Xem thêm »

Cung Cấp Máy Giặt Công Nghiệp Cho Tiệm Giặt Ở Bắc Giang

Máy giặt công nghiệp 123 cung cấp máy giặt công nghiệp cho tiệm giặt ở Bắc Giang. Tiệm đã sử dụng những thiết bị mang lại hiệu quả cao, giá trị kinh tế với mức đầu tư hợp lý. Là một tiệm giặt là công nghiệp mới mở ở Lục Ngạn – Bắc Giang, tiệm giặt Trọng Chín sớm xác định: Hệ thống máy giặt… Xem thêm »