Nghiệm thu thiết bị tại Phú Yên cho công ty TNHH Nguyễn Hưng

Cung cấp thiết bị phòng giặt uy tín tại Phú Yên cho công ty Nguyễn Hưng

Siêu thị máy giặt công nghiệp đã cung cấp thiết bị phòng giặt uy tín tại Phú Yên cho công ty Nguyễn Hưng thành công tốt đẹp. Hai bên đã có quá trình trao đổi và đi đến thống nhất trở thành đối tác thân thiết của nhau trong việc cung cấp máy giặt công nghiệp 25kg, máy sấy công nghiệp 25kg, thiết bị phụ… Xem thêm »