Nghiệm thu thiết bị tại Trà Vinh cho bệnh viện trường đại học Trà Vinh

Lắp đặt thiết bị giặt sấy bệnh viện tại Trà Vinh cho bệnh viện trường đại học Trà Vinh

Siêu thị máy giặt công nghiệp và bệnh viện trường đại học Trà Vinh đã trở thành đối tác của nhau trong việc lắp đặt thiết bị giặt sấy công nghiệp bệnh viện. Chúng tôi đã tiến hành lắp đặt máy giặt công nghiệp 40kg, máy sấy công nghiệp 50kg, các thiết bị phụ trợ và hóa chất chuyên dụng xử lý toàn bộ đồ… Xem thêm »