Nghiệm thu các thiết bị cho khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Bản Giốc

Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Giặt Tại Cao Bằng Cho Khu Nghỉ Dưỡng Sài Gòn Bản Giốc

Siêu thị máy giặt công nghiệp lắp đặt hệ thống phòng giặt tại Cao Bằng cho khu nghỉ dưỡng Sài Gòn Bản Giốc. Lắp đặt máy giặt công nghiệp, máy sấy công nghiệp, các thiết bị phụ trợ và hóa chất chuyên dụng để xử lý toàn bộ đồ vải bẩn trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Thông tin khách hàng: Tên khách hàng: Khu… Xem thêm »