Nghiệm thu thiết bị giặt sấy cho khách sạn cho bộ tài nguyên và môi trường

Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Giặt Tại Thanh Hóa Cho Khách Sạn Bộ tài nguyên và môi trường

Lắp đặt hệ thống phòng giặt để xử lý đồ vải cho khách sạn bộ tài nguyên và môi trường. Siêu thị máy giặt công nghiệp lắp đặt máy giặt công nghiệp 50kg, máy giặt khô công nghiệp 20kg, máy sấy công nghiệp 55kg, các thiết bị phụ trợ đi kèm và các hóa chất buồng phòng, hóa chất giặt là và các hóa chất… Xem thêm »