Nghiệm thu thiết bị cho tiệm giặt là công nghiệp 5S tại Quảng Bình

THIẾT KẾ TIỆM GIẶT LÀ 5S TẠI QUẢNG BÌNH

Siêu thị máy giặt công nghiệp đã tư vấn mở tiệm giặt là 5S tại Quảng Bình. Với chi phí đầu tư, hiệu quả vận hành và nhu cầu thực tế đúng với khách hàng nhất. Thông tin khách hàng:  Tên khách hàng: Cửa hàng giặt là công nghiệp 5S Địa chỉ : Bố Trạch – Quảng Bình Các hàng hóa cơ bản một cửa… Xem thêm »