Nghiệm thu thiết bị tại Đà Nẵng cho cơ sở massage Tây Thi

Chuyển giao thiết bị phòng giặt tại Đà Nẵng cho Cơ sở Massage Tây Thi

Vừa qua, siêu thị máy giặt công nghiệp chuyển giao công nghệ thiết bị phòng giặt tại Đà Nẵng cho cơ sở massage Tây Thi tại Đà Nẵng, Chuyển giao máy giặt công nghiệp 35kg, máy sấy công nghiệp 45kg cùng các thiết bị phụ trợ và hóa chất chuyên dụng đi kèm để xử lý toàn bộ đồ vải bẩn trong cơ sở. Thông… Xem thêm »