Nghiệm thu thiết bị cho cơ sở Thu Dung điều trị covid 19 Hoàng Mai

Chuyển giao máy giặt công nghiệp tại Hà Nội cho cơ sở Thu Dung điều trị covid 19

Siêu thị máy giặt công nghiệp thần tốc, khẩn trương tìm phương án chuyển giao máy giặt công nghiệp cho cơ sở Thu Dung điều trị covid 19 để xử lý toàn bộ đồ vải của bệnh nhân, các đồ vải liên quan trong toàn bộ bệnh viện. Góp phần nhỏ công sức đưa cơ sở Thu Dung điều trị covid 19 đi vào hoạt… Xem thêm »