Tiệm giặt là 5S Thắng Thuỷ

HỆ THỐNG CHUỖI GIẶT LÀ 5S TẠI BẮC TỪ LIÊM HÀ NỘI

Siêu Thị Máy Giặt Công Nghiệp triển khai lắp đặt tiệm giặt là 5S Thắng Thuỷ –  tại Bắc Từ  Liêm – Hà Nội Tiệm giặt là 5S Thắng Thuỷ trực thuộc hệ thống chuỗi giặt là 5S tại Bắc Từ Liêm Hà Nôi do Siêu Thị Máy Giặt Công Nghiệp tư vấn kết hợp giữa mô hình tạp hoá và tiệm giặt Cơ sở… Xem thêm »