Lắp đặt máy giặt sấy tại Bắc Ninh cho khách sạn World

Lắp Đặt Máy Giặt Sấy Tại Bắc Ninh Cho khách Sạn World Bắc Ninh

Siêu thị máy giặt công nghiệp là đơn vị lắp đặt máy giặt sấy tại Bắc Ninh cho Khách sạn World Bắc Ninh. Lắp đặt máy giặt vắt công nghiệp 50kg, máy sấy công nghiệp 55kg, máy tẩy điểm cho khách sạn World Bắc Ninh để giặt đồ cho khách hàng tại khách sạn. Tên công ty: Khách sạn World Bắc Ninh Địa chỉ: Phường… Xem thêm »