Cung cấp máy giặt sấy tại Sài Gòn cho Sài Gòn Tourist

Lắp đặt máy giặt sấy tại Sài Gòn cho Sài Gòn Tourist

Siêu thị máy giặt công nghiệp là đơn vị lắp đặt máy giặt sấy tại Sài Gòn cho Sài Gòn Tourist. Lắp đặt máy giặt vắt công nghiệp 35kg, máy sấy công nghiệp 45kg, máy giặt khô 20kg, máy là thân áo, bàn là hơi tay, máy tẩy điểm loại nhỏ cho Sài Gòn Tourist để giặt đồ cho khách hàng tại khách sạn. Tên công ty:… Xem thêm »