Lắp đặt và nghiệm thu thiết bị cho trung tâm bản trợ xã hội tỉnh Bắc Giang

Cung Cấp Thiết Bị Giặt Sấy Tại Bắc Giang Cho Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Bắc Giang

Siêu thị máy giặt công nghiệp cung cấp máy giặt sấy tại Bắc Giang cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Nhận được sự tin tưởng của trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Giang, siêu thị máy giặt công nghiệp lắp đặt cho cả 3 cơ sở của trung tâm gồm máy giặt công nghiệp 35kg, máy sấy công nghiệp 45kg, các… Xem thêm »