Cung cấp máy giặt sấy tại Lào Cai cho công ty Luyện Đồng Lào Cai

Cung Cấp Máy Giặt Sấy Tại Lào Cai cho công ty Luyện Đồng Lào Cai

Siêu thị máy giặt công nghiệp là đơn vị cung cấp máy giặt sấy tại Lào Cai cho Công ty Luyện Đồng Lào Cai. Lắp đặt máy giặt vắt công nghiệp 25kg, máy sấy công nghiệp 25kg, máy giặt giày công nghiệp Paros nhập khẩu Hàn Quốc 35kg, máy sấy giày 42 đôi cho Công ty Luyện Đồng Lào Cai để giặt bảo hộ lao… Xem thêm »