Chuỗi giặt là 5S Hoà Bình

HỆ THỐNG CHUỖI GIẶT LÀ 5S TẠI TẠI HOÀ BÌNH

Hệ thống chuỗi giặt là 5S tại Hoà Bình – là một trọng những hệ thống chuỗi giặt là 5S hoạt động rất mạnh tại vùng Tây Bắc. Tiệm giặt là 5S Tám Mai là một trong những tiệm giặt là 5S trực thuộc Hệ thống chuỗi giặt là 5s tại Hoà Bình – do Siêu thị máy giặt công nghiệp tư vấn, thiết kế.… Xem thêm »