Hệ thống giặt là 5S Hạ Long

HỆ THỐNG CHUỖI GIẶT LÀ 5S TẠI HẠ LONG

Tiệm giặt là 5S Hà Tuất là một trong những tiệm giặt là 5S trực thuộc Hệ thống chuỗi giặt là 5S tại Hạ Long – do Siêu thị máy giặt công nghiệp tư vấn, thiết kế. Hệ thống chuỗi giặt là 5S tại Hạ Long được hình thành và phát triển dựa trên nguyên tắc hoạt động của Hệ thống chuỗi hệ thống giặt… Xem thêm »