Hệ Thống Giặt là 5S Tại Hà Giang

HỆ THỐNG CHUỖI GIẶT LÀ 5S TẠI HÀ GIANG

Siêu thị máy giặt công nghiệp tiếp tục mở thêm chuỗi hệ thống chuỗi giặt là 5S tại Đồng Văn – Hà Giang. Tiệm giặt là 5S Như Cô được Setup để nhận xử lý đồ vải từ các Home stay, khách sạn … 1.     Ưu điểm tiệm giặt là 5S Như Cô – Chuỗi giặt là 5S Hà Giang 1.1  Vị trí địa lý… Xem thêm »