Cung cấp máy giặt sấy công nghiệp tại Bắc Ninh

Cung cấp máy giặt sấy công nghiệp tại Bắc Ninh cho Cơ sở điều trị Covid

Siêu thị máy giặt công nghiệp cung cấp máy giặt sấy tại Bắc Ninh cho cơ sở điều trị Covid. Chung tay cùng cả nước chống dịch Covid một cách nghiêm túc và luôn trong tâm thế chủ dộng. Cung cấp máy giặt công nghiệp 25kg, máy sấy công nghiệp 25kg, để giặt đồ cho toàn bộ bệnh nhân trong cơ sở điều trị covid tại Bắc… Xem thêm »