Cung cấp máy giặt sấy tại Thanh Hóa cho khu lọc dầu Nghi Sơn

Cung Cấp Máy Giặt Sấy Tại Thanh Hóa Cho Khu Nhà Ở Chuyên Gia – Liên Hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn Thanh Hóa

Siêu thị máy giặt công nghiệp là đơn vị lắp đặt máy giặt sấy tại Thanh Hóa cho Khu Nhà Ở Chuyên Gia – Liên Hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn Thanh Hóa. Lắp đặt máy giặt vắt công nghiệp 50kg, máy sấy công nghiệp 30kg, máy giặt giày công nghiệp 35kg, máy sấy giày công nghiệp 42 đôi, máy là lô khổ 2m, cầu… Xem thêm »